FoneDog skärminspelare FoneDog skärminspelare
Specialerbjudande Specialerbjudande
Endast Endast
$4.49 $4.49
för att få en en månads licens för att få en en månads licens
Rean slutar om xx dagar Rean slutar om xx dagar
Köp nu
Till Salu

IntegritetspolicyIntegritetspolicy

Tack för att du besöker Fonedog.com och läs detta fullständigt. Vi förstår vikten av säkerhet och integritet, så vi tycker alltid att det är vårt ansvar att respektera och skydda alla användares integritet och säkerställa internets integritet genom att använda alla rimliga medel. Vänligen ge oss rikligt förtroende för förmågan att säkerställa din konfidentialitet och att behålla ditt förtroende.

Tillämpligheten av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för FoneDog stationära och mobila applikationer (tillsammans "produkterna"), FoneDog.com och andra FoneDog-webbplatser (tillsammans "webbplatserna") och andra interaktioner (t.ex. kundtjänstförfrågningar, användarkonferenser, etc.) du kan ha med FoneDog. Om du inte accepterar villkoren, gå inte in på eller använd inte produkterna, webbplatserna eller någon annan aspekt av FoneDogs verksamhet.

Denna policy gäller för företagets anställda, entreprenörer och tjänstemän.

Företaget har ett kontrakt med alla databehandlare som det använder i enlighet med GDPR, och säkerställer att alla databehandlare följer dataskyddslagstiftningen.

Policyn gäller inte tjänster från tredje part. Information som samlas in av tredje parter styrs av deras sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att lära dig om dessa tredje parters sekretesspraxis.

Denna policy gäller endast för relevanta data som tas emot och behandlas.

Information vi samlar in och tar emot

Information vi samlar in och tar emot

1. Personuppgifter relaterade till ditt besök på vår webbplats och köp och användning av våra produkter

När du besöker vår webbplats, eller köper produkter via webbplatserna eller produkterna, eller använder våra produkter, samlar FoneDog in följande personuppgifter genom insamlingsformulären i beställningsprocessen eller andra processer.

2. Personuppgifter relaterade till kommentarsområden

När du bestämmer dig för att kommentera en FoneDog-produkt via webbplatserna eller produkterna, samlar FoneDog in personuppgifterna enligt följande:

3. Personuppgifter relaterade till nyhetsbrev och reklammejl

Om en användare prenumererar på FoneDogs nyhetsbrev för att få information och nyheter angående FoneDog-produkter, samlar FoneDog endast in följande information som tillhandahålls av dig.

Cookies

FoneDog använder cookies (små mängder data som lagras av din webbläsare på din hårddisk) för att hjälpa oss att erbjuda dig mer personligt och användarvänligt innehåll och tjänster. Dessa cookies, som kan erbjudas av tredje part, tillåter också FoneDog att spåra användningsmönster och tillåter oss att kontinuerligt förbättra och hantera vår webbplats och leverera innehåll som är specifikt för dina intressen. Cookies i sig identifierar inte användare personligen, även om de identifierar en användares dator. För mer information om hur vi använder dessa tekniker, se vår Cookie Policy.

Insamlingsinformation från barn

Vi riktar inte vår webbplats till barn, och vi samlar inte medvetet in personlig information från barn. Om vi ​​blir medvetna om att vi oavsiktligt har fått personlig information från en användare som är under tretton år kommer vi att radera informationen från våra register.

Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via webbplatserna och/eller produkterna utan deras tillåtelse.

Användning av din personliga information

FoneDog kan använda informationen som vi samlar in om dig för att:

Hur vi delar och avslöjar information

Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part när:

FoneDog delar inte dina personuppgifter med tredje part i syfte att göra det möjligt för dem att leverera sina annonser till dig.

FoneDog säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter.

Att använda programvaran som tillhandahålls av oss innebär att du har accepterat FoneDogs ansvarsfriskrivning. FoneDog är djupt tacksam för ditt förtroende. FoneDog kommer dock inte att hållas ansvarigt för några avvikelser i ditt konto.

Tredje parts applikationer och produkter

Vissa tredjepartsapplikationer och tjänster som fungerar med oss ​​kan be om tillåtelse att få tillgång till din information. Dessa applikationer kommer att meddela dig och begära ditt samtycke för att få sådan åtkomst eller information. Vänligen överväg ditt val av sådana applikationer och tjänster, och dina behörigheter, noggrant.

Vissa tredje parters inbäddade innehåll eller plugins på våra webbplatser och/eller produkter, såsom Facebook "Gilla"-knappar, kan göra det möjligt för deras operatörer att få reda på att du har besökt webbplatserna, och de kan kombinera denna kunskap med annan data som de har samlat in om dina besök på andra webbplatser eller onlinetjänster som kan identifiera dig.

Data som samlas in av tredje part via dessa appar och plugins är föremål för varje parts egna policyer. Vi uppmuntrar dig att läsa dessa policyer och förstå hur andra företag använder din data.

Datalagring, överföring, lagring och radering

Datalagring och överföring

När du använder produkterna på din datorenhet kommer användarinnehåll du sparar att lagras lokalt på den enheten och synkroniseras med våra servrar. Om du publicerar eller överför någon information till eller via vår webbplats och/eller produkter, samtycker du till att sådan information lagras och nås på våra servrar.

De insamlade personuppgifterna kan överföras av FoneDog till mottagare som befinner sig utanför Europeiska Unionen och sådana destinationer kanske inte har lagar som skyddar en användares personuppgifter i samma utsträckning som i Europeiska Unionen.

FoneDog säkerställer att dina personuppgifter som behandlas av FoneDog eller av dess leverantörer och partners som är verksamma utanför Europeiska Unionen behandlas säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse, olaglig behandling och all behandling som är oförenlig med de syften som anges i denna integritet Politik.

Radering och lagring av data

Du kan ta bort din information från FoneDog när som helst genom att maila oss med respektive begäran: [e-postskyddad]. I allmänhet kommer användarinnehåll som lagras lokalt på användarnas enheter att tas bort när produkterna har avinstallerats från datorerna. Samtidigt kommer vår server att stoppa synkroniseringen och radera all relaterad data. Vi kan dock behålla en del av din information så länge det rimligen är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, inklusive upptäckt och förebyggande av bedrägerier, och för att följa våra juridiska skyldigheter inklusive skatt, juridisk rapportering och revisionsskyldigheter.

Dataöverträdelser

Alla intrång kommer att rapporteras till relevant tillsynsmyndighet inom 72 timmar, såvida inte uppgifterna har anonymiserats eller krypterats eller om det har en särskilt hög risk. Brott mot denna policy av personal, entreprenörer, tjänstemän på FoneDog kommer att hanteras enligt företagets klagomål och disciplinära policy och kan leda till en disciplinär sanktion.

Om FoneDog får reda på ett säkerhetssystemintrång kan vi försöka meddela dig och tillhandahålla information om skyddsåtgärder, om sådana finns, via den e-postadress som du har lämnat till oss eller genom att lägga upp ett meddelande på webbplatsen. Beroende på var du bor kan du ha en laglig rätt att få sådana meddelanden skriftligen.

Dina rättigheter

FoneDog använder, bearbetar och lagrar information, efter behov för att utföra vårt avtal med dig, och baserat på våra legitima intressen för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna. Vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla information för att skicka reklammeddelanden och för att placera cookies på dina enheter. I vissa fall kan FoneDog behandla personuppgifter i enlighet med laglig skyldighet eller för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen.

Individer som är belägna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har vissa rättigheter med avseende på deras personliga information, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera eller radera information som vi behandlar genom din användning av webbplatserna och / eller produkterna. Om du är en användare baserad inom EES kan du:

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 20 maj 2018 och denna version är i linje med de nya GDPR-riktlinjerna.

FoneDog kan uppdatera eller ändra denna integritetspolicy från tid till annan utan föregående meddelande till dig, och varje sådan uppdatering eller ändring blir tillämplig omedelbart efter publicering. Vänligen granska denna sida ofta så att du kan vara medveten om våra senaste policyer om integritet och insamling av personlig information. Din fortsatta användning och ditt besök på FoneDog-webbplatserna utgör ditt samtycke till bestämmelserna i vår integritetspolicy, som ändras från tid till annan.

Hur du kontaktar oss

Om du är orolig för våra produkter och webbplatsens sekretesspolicy, vänligen ställ din fråga i ett e-postmeddelande till [e-postskyddad].

FoneDog använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Klick här. att lära sig mer.