Kullanım Sözleşmesi

Bir Delaware şirketi olan FoneDog Ltd.'nin ("biz" veya "bize") sahip olduğu ve işlettiği www.fonedog.com'un ("Site") bu Hizmet Koşullarına (bu "Koşullar") bağlı olmayı kabul edersiniz. Siteyi, yazılımımızı (“Yazılım”) ve Sitede veya Yazılım aracılığıyla bulunan diğer ürün veya hizmetlerimizden herhangi birini (Site ve burada “Hizmetler” olarak anılan Yazılım ile birlikte) kullandığınızda veya bunlara eriştiğinizde. Hizmetleri kullanımınız, bu Koşulları kabul etmenize ve bunlara uymanıza tabidir. "Kullanım" veya "kullanım", belgelere uygun olarak Yazılımın işlevselliğine erişmek, yüklemek, indirmek, kopyalamak veya bundan başka bir şekilde faydalanmak anlamına gelir. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayın. Hizmetlere her eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda, bu Koşulların güncel versiyonu geçerli olacaktır. Bu Şartlar her zaman Sitede mevcut olacaktır.

Hizmetleri kullanımınız ayrıca Sitede bulunan ve referans yoluyla bu Koşullara dahil edilen Gizlilik Politikamıza da tabidir; ayrıca, Hizmetlerde zaman zaman yayınlayabileceğimiz kurallarımıza, politikalarımıza ve prosedürlerimize uymayı kabul etmektesiniz. Bu Koşulları herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Koşullarla ilgili sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

BU YASAL OLARAK BAĞLAYICI BİR ANLAŞMADIR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA BURADA BELİRTİLEN GİZLİLİK POLİTİKASIYLA BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, DERHAL SİTEDEN AYRILMALISINIZ VE HİZMETLERDEN VEYA YAZILIMLARDAN HERHANGİ BİRİNE ERİŞİM VEYA KULLANIM YETKİLİ DEĞİLSİNİZ. SİTEYE, HİZMETLERE VE/VEYA YAZILIMA ERİŞEREK VEYA KULLANARAK, EN AZ 18 YAŞINDA OLDUĞUNU (VEYA 13-17 YAŞLARI DAHİL İSE, SADECE SİTE, HİZMETLERİ VE/VEYA YAZILIMI KULLANDIĞINIZI) DOĞRULARINIZ. EBEVEYNİNİZİN VEYA VELİİNİZİN ONAYI İLE BU SÖZLEŞMEYİ YASAL OLARAK GİREBİLİRSİNİZ VE BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZ, ANLADIĞINIZ VE BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ.

YAZILIM VE LİSANSLAR

Bu Koşullarda kullanıldığında, aşağıdaki terimler belirtilen ilgili anlamlara sahip olacaktır, bu anlamlar tanımlanan terimlerin hem tekil hem de çoğul biçimleri için geçerli olacaktır:

YAZILIM

"Yazılım", (A) kayıt bilgileri, örn. Kayıt adınız için benzersiz olan lisans anahtarı; (B) ilgili açıklayıcı yazılı materyaller veya dosyalar ("Belgeler"); ve (C) Yazılım kurulum dosyaları ve kod örnekleri (varsa); ve (D) Yazılımın, varsa, tarafımızdan size şimdi veya gelecekte sağlanan tüm yükseltmeleri, değiştirilmiş sürümleri, güncellemeleri, eklemeleri ve kopyaları (topluca "Güncellemeler").

"Deneme Sürümü", Yazılımın yalnızca Yazılımı gözden geçirmek, göstermek ve değerlendirmek için kullanılacak bir sürümü anlamına gelir. Örneğin, FoneDog iOS Araç Takımı Deneme Sürümü, iPhone'unuzda silinen dosyalarınızın bazılarını 30 gün içinde taramanıza ve önizlemenize olanak tanır. Deneme Sürümünde bulunan herhangi bir işlevsel özellik, sınırlama veya sorun, satın alınan bir lisansın para iadesini almanız için bir dayanak veya sebep teşkil etmez ve olmayacaktır. Yani, Deneme Sürümü, tüm özelliklerini görmenize ve test etmenize izin veren, kurtarma sınırlı, tamamen işlevsel bir sürümse, belirli bir özelliğin olmaması veya bazı özelliklerin Sizin gibi çalışmaması durumunda geri ödeme talebiniz reddedilecektir. çalışması bekleniyordu. Diğer tüm geri ödeme durumları, FoneDog Geri Ödeme Politikasına tabidir ve buna tabidir.

LİSANS

Lisans veren olarak FoneDog, lisans sahibi olarak Size Yazılımı bu Koşullar kapsamında münhasır olmayan bir kullanım hakkı verir. Yazılım, telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. FoneDog, Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. FoneDog, Yazılımın telif hakkının mülkiyetini elinde tutar.

İZİN VERİLEN KULLANIMLAR VE KISITLAMALAR

KULLANIM

Bu Koşullara uymanıza bağlı olarak, FoneDog Size Yazılımı yalnızca aşağıdaki şekilde kullanmanız için münhasır olmayan, sınırlı, geri alınabilir, devredilemez bir lisans verir:

AKTAR

Burada veya bizim açık rızamız ve anlaşmamız dışında, bu Yazılımı devredemez, kiralayamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtamaz veya alt lisansını veremezsiniz. Bununla birlikte, Yazılıma ilişkin tüm lisans haklarınızı (sağlandığı şekliyle orijinal haliyle) başka bir tarafa bir defaya mahsus kalıcı olarak devredebilirsiniz, ancak devirden haberdar edilmemiz ve deviri onaylamamız ve devreden kişinin, bu Şartlar.

GENEL ŞARTLAR

FESİH

Bu Koşullar feshedilene kadar geçerlidir. Bu Koşulların herhangi bir hükmüne uymamanız veya varsa Bize ödenecek ve Yazılımı kullanımınızla ilişkili ücret ve ücretleri ödememeniz durumunda, bu Lisans kapsamındaki haklarınız, bildirimde bulunmaksızın Tarafımızca otomatik olarak sona erecektir. Bu Koşulların feshedilmesi üzerine, Yazılımın bilgisayarınızdaki veya cihazınızdaki veya başka bir şekilde Sizin mülkiyetinizde veya kontrolünüz altında bulunan tüm kopyalarını, tamamen veya kısmen tüm kullanımını durduracak ve imha edecek, kaldıracak veya sileceksiniz. Bu Koşulların açık anlamı ile fesihten sonra uygulanacak ve ifa edilmesi gereken herhangi bir hüküm veya koşulu, fesihten sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

TAZMİNAT

Bizi, bağlı şirketlerimizi ve onların görevlilerini, yöneticilerini, lisans verenlerini, ortaklarını, lisans alanlarını, danışmanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, avukatlarını, çalışanlarını ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını (topluca "Tazminat Alanları") herhangi ve makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere (topluca “Talep(ler)”) bilgilerinizden, Hizmetleri kullanımınızdan veya bu Koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan tüm iddialar, yükümlülükler, maliyetler ve harcamalar. İlgili Tazminat Alan'ın kendi seçeceği bir avukatla katılma hakkına tabi olmak kaydıyla, herhangi bir Tazminat Alana karşı veya herhangi bir Tazminat Alan tarafından maruz kalınan herhangi bir İddiayı savunmaktan ve herhangi bir Tazminat Alana karşı yapılan tüm taleplerden kaynaklanan zarar veya kayıpların ödenmesinden münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. önceden açık yazılı onayımız olmadan herhangi bir Tazminat Alana herhangi bir yükümlülük veya yükümlülük getiren herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyin.

GARANTİ YASAL UYARI

HİZMETLERİN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ELDE EDİLMİŞ OLDUĞUNU VE BUNLARI KULLANMANIZIN RİSKİNİN KENDİ RİSKİNDE OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. YUKARIDAKİLERİN GENELLİKLERİNİ SINIRLAMAKSIZIN, KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, GARANTİLER VEYA GARANTİLER İÇİN TÜM (I) GARANTİ GARANTİLERİ VEYA GARANTİLER İÇİN SINIRLAMALAR DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDERİZ. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİKRİ MÜLKİYET VEYA MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ, (III) HİZMETLERDEKİ GECİKMELER, KESİNTİLER, HATALAR VEYA HİZMETLERDEKİ İHMALLER VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR PARÇASIYLA İLGİLİ GARANTİLER, (IV) TRANİSS GARANTİLERİ ) VERİLERİN DOĞRULUĞU VEYA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ GARANTİLER VE BAŞKA HİÇBİR ŞEKİLDE PERFORMANS, PERFORMANS VEYA BİZİM TARAFIMIZDAN YAPTIĞIMIZ BAŞKA EYLEMLER VEYA İHMALLERLE İLGİLİ GARANTİLER. AYRICA VE YUKARIDAKİLERİN HERHANGİ BİRİNİN GENELLİKLERİNİ SINIRLAMAKSIZIN, HİZMETLERİN SİZİN İHTİYAÇLARINIZI VEYA GEREKLİLİKLERİ YA DA BAŞKA BİR KİŞİNİN İHTİYAÇ VEYA GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ YOKTUR. AYRICA, GARANTİİMİZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KONTROLÜMÜZ DIŞINDAN KAYNAKLANAN TELEKOMÜNİKASYONLARI VEYA İNTERNET KESİNTİLERİNİ KAPSAMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. HİZMETLER, İNTERNETİN DOĞAL RİSKLERİ DAHİL BİRÇOK FAKTÖRLE SINIRLI OLABİLİR.

SINIRLI SORUMLULUK

GEÇERLİ YASALARIN YASAKLAMADIĞI ÖLÇÜDE, FONEDOG HİÇBİR DURUMDA KİŞİSEL YARALANMALARDAN YA DA ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ. BU HASARLAR, SINIRLAMALAR OLMAKSIZIN, KAR KAYBI, VERİ VEYA BİLGİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TİCARİ ZARAR VEYA KAYIPLARI, KULLANIMINIZDAN YA DA SEWARD YAZILIMI VEYA YAZILIMI KULLANAMAMANIZDAN YA DA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN ZARARLARI İÇERMEKTEDİR. YAZILIMLA BAĞLANTILI UYGULAMALAR, SORUMLULUK TEORİSİNDEN (SÖZLEŞME, HAKSIZ YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) VEYA FONEDOG'A BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE. BAZI YARGI ALANLARI, KİŞİSEL YARALANMA VEYA ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE BU SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. HİÇBİR DURUMDA, FONEDOG'UN SİZE KARŞI TÜM ZARARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELLİ DOLARI (50.00 ABD Doları) AŞMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, YUKARIDA BELİRTİLEN ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI BAŞARISIZ OLDUĞUNDA BİLE GEÇERLİ OLACAKTIR.

FİKRİ MÜLKİYET

Hizmetler telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları (topluca "Fikri Mülkiyet Hakları") ile korunmaktadır ve bunların her türlü yetkisiz kullanımı bu Koşulları ihlal eder ve geçerli yasaları ihlal edebilir. Burada açıkça belirtilmediği sürece, Hizmetleri kullanmanız için size açık veya zımni hiçbir hak vermiyoruz. Hizmetlerin herhangi birini kopyalamamayı, yeniden yayınlamamayı, çerçevelememeyi, indirmemeyi, iletmemeyi, değiştirmemeyi, uyarlamamayı, bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmamayı, kiralamamayı, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı, görüntülememeyi, gerçekleştirmemeyi, lisanslamamayı, alt lisans vermemeyi veya tersine mühendislik yapmamayı kabul etmektesiniz. . Ayrıca, Fikri Mülkiyet Haklarımızı ihlal edebilecek herhangi bir işlem yapmamayı da kabul etmektesiniz.

HUKUK

Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı ilkeleri hariç olmak üzere, Kaliforniya Eyaleti kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Koşullar, uygulaması açıkça hariç tutulan Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından yönetilmeyecektir. Herhangi bir nedenle yetkili bir mahkeme herhangi bir hükmün veya onun bir bölümünün uygulanamaz olduğunu tespit ederse, bu Lisansın geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. ABD, Santa Clara'nın 75 mil içinde veya yakınında bulunan federal veya eyalet mahkemeleri, bu Koşullar kapsamında tahkim edilmeyen tüm yasal işlemler için münhasır yargı ve yer olacaktır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu tür mahkemelerin yargı yetkisini ve yerini kabul etmektesiniz ve bu yargı yetkisine ve mahkeme yerine itirazınızdan feragat etmektesiniz.

TAHKİM

Telif haklarını koruma ve bu Sözleşme kapsamındaki bir hakemin kararını uygulama işlemleri dışında, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili veya bununla ilgili tüm anlaşmazlıklar, ihtilaflar veya iddialar veya bunların ihlali, Amerikan Tahkim Birliği kuralları uyarınca tahkime sunulacak ve nihai olarak tahkime götürülecektir. ("AAA") sonra yürürlüktedir. Bir hakem olacak ve bu hakem, AAA kurallarına uygun olarak tarafların karşılıklı mutabakatı ile seçilecektir. Tahkim, Kaliforniya, ABD'de veya ABD'de FoneDog tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlenen başka bir yerde gerçekleştirilecektir. Hakem, ihtilaflı tüm konulara Kaliforniya Eyaleti yasalarını uygulayacaktır. Hakemin bulguları nihai ve taraflar için bağlayıcı olacak ve icra için herhangi bir yetkili mahkemeye girilebilir. Kaliforniya yasalarına bakılmaksızın, tahkimde haklı çıkan tarafa yasal ücretler verilecektir.

TAM SÖZLEŞME VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Koşullar, Yazılımın kullanımıyla ilgili olarak Siz ve FoneDog arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve bu konuyla ilgili olarak önceki veya eş zamanlı tüm anlaşmaların yerine geçer. FoneDog tarafından yazılı olarak imzalanmadıkça, bu Şartlarda yapılacak hiçbir değişiklik veya değişiklik bağlayıcı olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamında verilen hakları uygulamaması veya bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir ihlal durumunda diğer taraf aleyhine işlem yapmaması, o taraf tarafından hakların daha sonra uygulanmasından veya gelecekteki ihlaller durumunda müteakip eylemlerden feragat ettiği anlamına gelmez. . Bu Lisansın herhangi bir çevirisi yerel gereksinimler için yapılır ve İngilizce ve İngilizce olmayan sürümler arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, bu Lisansın İngilizce sürümü, sizin yargı bölgenizdeki yerel yasalar tarafından yasaklanmadığı ölçüde geçerli olacaktır. Bu Koşulların herhangi bir şartı veya hükmü, belirli bir durumda herhangi bir adli veya idari makam tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilirse, bu beyan, geri kalan şartların ve hükümlerin uygulanabilirliğinin geçerliliğini veya kusurlu terimin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. veya başka bir durumda hüküm. Hüküm, mümkün olduğu ölçüde, asıl amacın gerçekleştirilmesi için yasal olarak izin verilen en geniş ölçüde yorumlanacak ve uygulanacaktır ve bu tür bir yorum veya uygulamaya yasal olarak izin verilmezse, Koşullardan kopmuş sayılacaktır.

FoneDog, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Tıklamak okuyun daha fazla öğrenmek için.